EAIPCM Holders/Croatia

O.L.I. Centar Hrvatska

Sandra Sušanj (Zagreb i Rijeka)

Učilište Magistra, Zagreb, Rubetićeva ulica 16

e-mail: olicentarhrvatska@gmai.com    

phone:  +385 95 196 80 83