EAIPCM Holders/Montenegro

Centar za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju, savetovanje i koučing Crne Gore

Bojana Miletić (Podgorica)

Nikole Tesle b.b. , 80 000 Podgorica

e-mail: olicentarcg@gmail.com

phone:  +382 67 380 612